MATEMATİK
  MUTLAK DEĞER VE ÖZELLİKLERİ
 

 

MUTLAK DEĞER ÖZELLİKLLERİ
VE
İŞLEVLERİ
 
Tanım:Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile gösterilir.
x , R nin elemanıdır ve
x ={x, x > 0 ise
{-x,x < 0 ise
şeklinde tanımlanır.
f(x) ={f(x),f(x) > 0 ise
{-f(x),f(x)< 0 ise
1) Örnek: x =-3 için x-5 - x+2   ifadesinin eşiti kaçtır?
 
Çözüm: -3-5 - -3+2 = 8-1=7
2) Örnek: a<b<0olduğuna göre,
a+b - a-b   ifadesinin eşiti nedir?
 
Çözüm: a+b - a-b = -(a+b)- -(a-b)
=-a-b+a-b
=-2b
 
ÖZELLİKLERİ
 
V a,b elemandır R için
1)       a   > 0 dır
2)       a   =   -a
3)       - a < a < a
4)       a.b = a . b
5)       b= 0 için   a/b   =   a / b
6)       a+b <   a + b (üçgen eşitsizliği)
7)       n elemanıdır Z* olmak üzere a^ = a ^
8)       a > 0,x elemanıdır R ve x < a ise -a <x <a
9)       a >0,x elemanıdır R, x > a ise x > a veya x < -a dır.
 


 

10) IaI-IbI < Ia+bI
11)I-aI=IaI, Ia-bI=Ib-aI
12)IaI . IaI = a . a
13)I f(x) I = a ise f(x )= a veya f(x) = -a
14)I f(x) I < a ise -a< f(x) < a
15)I f(x) I > a ise f(x) > a U -f(x) > a
 
İSPATLAR
Öz.1)a = 0 ise IaI = I0I = 0
a > 0 ise IaI = a >0
a < 0 ise IaI = -a >0 dır.
O halde IaI > 0 dır.
Öz.2)a ve -a sayılarının 0 dan uzaklıkları eşit olduğundan IaI=I-aI dır.
Öz.6)V a elemanıdır R için -IaI < a < IaI
V b elemanıdır R için -IbI < b< IbI
+
-IaI-IbI< a+b<IaI+IbI
O halde Ia+bI < IaI+IbI dir.
Öz.7)V a,b elemanıdır R için Ia.bI=IaI.IbI idi.
Ia^I=Ia.a.a...aI=IaI.IaI.IaI...IaI=IaI^ dir.
(n tane)     ( n tane )
Öz.3)a sayısı için a<0,a=0,a>0 durumlarından biri vardır.
a)a < 0 ise IaI = -a dır.
IaI > 0 olduğundan -IaI < 0 dır.
-IaI= a <0 < IaI ise -IaI < a < IaI dır.
b)a=0 ise IaI = I0I = 0 ve -Ia I= 0 olacağından –IaI < a < IaI dır.
c)a > 0 ise IaI = a ve -IaI < 0 dır.
-IaI< 0 < IaI = a ise -IaI < a < IaI dır.
 
MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER
Soru: I3x-7I = 5 denklemini çözünüz.
Çözüm:I3x-7I = 5 ise; 3x-7 = 5 veya 3x-7 = -5 olur.
1-      3x-7 = 5            2- 3x-7=-5
3x = 12                  3x = 2
x = 4                      x = 2/3
Ç={4,2/3}
 
Soru:Ix-7I = 7-x eşitliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır?
Çözüm: Ix-7I = 7-x ise
x-7 < 0 ise x < 7olup x doğal sayıları 0,1,2,3,4,5,6,7 dir.
O halde 8 tane doğal sayı vardır.
 


 

Soru:   5-2x    = 2 denkleminin çözüm kümesi nedir ?
3
 


 

Çözüm:                        5-2x      = 2
3
 
 


 

5-2x/3=2           veya               5-2x/3= -2
5-2x = 6       veya          5-2x = -6
x = -1/2     veya        x = 11/2
Ç ={-1/2,11/2}
Soru:I 4+I2x-3I I = 5 denklemini sağlayan x reel sayılarının toplamı nedir?
Çözüm:            I 4+I2x-3I I = 5
 
 


 

4+I2x-3I = 5          veya             4+I2x-3I = -5
I2x-3I = 1             veya          I2x-3I = -9
2x-3 = 1 veya 2x-3 = -1          Çözüm:O
x = 2             x = 1
 
O halde x+x = 2+1 = 3 olur.
Uyarı:
Hiçbir reel sayının mutlak değeri negatif olamayacağından, denklemin çözüm kümesi boş küme (O) olur.
BİRİNCİ DERECEDEN MUTLAK DEĞERLİ
EŞİTSİZLİKLER
 
Soru: Ix-7I < 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
 
Çözüm: Ix-7I < 3 = -3 < x-7 < 3 = -3+7 < x < 3+7
=4<x<10    Ç={5,6,7,8,9}
Soru:   2x-3    < 2 eşitsizliğini sağlayan tamsayıları bulunuz.
2
 


 

Çözüm: 2x-3 < 2 = -2 <2x-3 < 2
2                       2
 
= -4 < 2x-3 < 4
= -4+3 < 2x < 4+3
= -1< 2x < 7
= -1/2 < x < 7/2
Ç={0,1,2,3}
Soru:I 3x+2 I+9 > 2 eşitsizliğini çözünüz.
Çözüm:I 3x+2I+9 > 2 = I 3x+2I > -7
***Bu eşitsizlik x in her değeri için sağlanır.Bu nedenle; Çözüm kümesi R dir.
 
Soru: I Ix-5I-2 I < 3 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
Çözüm:I Ix-5I-2 I < 3 = -3 < Ix-5I -2 < 3
= -1 < Ix-5I < 5
Ix-5I >-1 eşitsizliği daima doğrudur.
Ix-5I < 5 = -5 < x-5 < 5
= 0 < x < 10
Bu aradaki tamsayılar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 olup 9 tamsayı vardır.
İKİNCİ DERECEDEN MUTLAK DEĞERLİ
EŞİTSİZLİKLER
 
Soru: I 2x-7 I < 2 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
Çözüm:I 2x-7 I < 2 = -2 < 2x-7 < 2
=   -2+7 < 2x < 2+7
=   5 < 2x < 9
=   5/2 < x < 9/2
Bu durumda çözüm kümesi {3,4} olur.
Soru: I 3x+1 I > -8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
Çözüm:V x elemanıdır R için I 3x+1 I > 0 olduğundan
I 3x+1 I > -8 eşitsizliği daima doğrudur. Buna göre denklemin çözüm kümesi Reel sayılar kümesidir.
 
Soru: I 3-3x I < 9 eşitsizliğinin R deki çözüm kümesi nedir?
 
a) 0<x<2   b) -2<x<4   c) -1<x<0   d) 0<x<2   e) 2<x<4
Çözüm: I 3-3x I<9 = -9 < 3-3x < 9
= -9+3 < 3x < 9+3
= -6 < 3x < 12
= -6/3 < x < 12/3
= -2 < x < 4 ( Cevap B dir.)
Soru: 1 < Ix-2I < 3 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
Çözüm: 1 < Ix-2I < 3 = 1 < x-2 < 3
= 1+2 < x < 3+2
= 3 < x < 5
Eşitsizliği oluşturan tamsayılar = {3,4,5} tir.
 
MUTLAK DEĞER İLE İLGİLİ KARIŞIK
ALIŞTIRMALAR
 
Soru 1: I 3x-1 I+5 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: I 3x-1 I+5 = 0 ise I 3x-1 I = -5 olur.
*** V a elemanıdır R için IaI > 0 dır.
Bu nedenle sorunun çözüm kümesi O dir.
Soru 2: I Ix-4I -5 I = 10 denklemini sağlayan x değerlerini bulunuz.
Çözüm:                 I Ix-4I –5 I = 10
 
Ix-4I-5 =10            veya        Ix-4I-5 = -10
Ix-4I = 5               veya        Ix-4I = -5
Ç = {O}
x-4 = 15 veya x-4 = -15    x = 19 veya x = -14
Soru 3: I Ix-1I+5 I = 8 denkleminin kökleri toplamı kaçtır?
a) -2   b) 0   c) 2   d) 4   e)14
 
Çözüm:                     I Ix-1I+5 I = 8
 
I Ix-1I+5 I = 8        veya       I Ix-1I+5 = -8
Ix-1I = 3               veya       Ix-1I = -13
Ç = {O}
x-1 = 3   veya x-1 = -3
x = 4     veya    x = -2
x+x = 4+(-2) = 2 ( Cevap C dir.)
Soru 4: I Ix-2I-3 I = 7 denkleminin kökleri toplamı kaçtır?
a) 2   b) 4   c) 8   d) 10   e) 12
Çözüm:                     I Ix-2I-3 I = 7
 


 

Ix-2I-3 = 7          veya        Ix-2I-3 = -7
Ix-2I = 10           veya        Ix-2I = -4
Ç = {O}
x-2 = 10 veya x-2 = -10
x = 12    veya x = -8
x+x = 12-(-8) = 4 ( Cevap B dir.)
Soru 5: I 7-(3-I-5I) I işleminin sonucu nedir?
a) 4   b) 5   c) 6   d) 7   e) 9
Çözüm:
I 7-(3-I-5I) I = I 7-[3- -(-5)] I
= I 7-[3-5] I
= I 7-(-2) I
= I 7+2 I
= I 9 I = 9
Soru 6: I Ix-2I-5 I = 1 denklemini sağlayan x tam sayıları nelerdir?
a) 3,6,-3,-6   b) 4,8,-3,-8   c) 7,9,5   d) 8,-4,6,-2   e) 2,-2
Çözüm:                     I Ix-2I-5 I
 
 
Ix-2I-5 = 1        veya         Ix-2I-5 = -1
Ix-2I = 6          veya         Ix-2I = 4
x-2 = 6 veya x-2 = -6           x-2 = 4 veya x-2 = -4
x = 8            x = -4             x = 6            x = -2
Soru 7: Ix+2I < 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
a) 13  b) 9   c) 8   d) 7   e) 6      (ÖSS 1999)
Çözüm:
Ix+2I < 4 = -4 < x + 2 <4
= -6 < x < 2
Eşitsizliği oluşturan tamsayılar –6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2 dir. ( Cevap A dır.)
Soru 8: IxI < 6 olduğuna göre,x-2y+2 = 0 koşulunu sağlayan kaç tane y tamsayısı vardır?
a) 7   b) 6   c) 5   d) 4   e) 3       (ÖSS 2000)
Çözüm:
IxI 0 dan küçük olmayacağından IxI 0,1,2,3,4,5,6 olabilir.
x-2y+2 = 0 koşulunu çift sayılar oluşturur.Bunlar 0,2,4,6 dır.Bu sayılar y yi tamsayı yapar. ( Cevap D dir.)
Soru 9:
f(x) =       12              fonksiyonunun en büyük değeri
Ix-1I+Ix+3I
nedir?
a) 2   b) 3   c) 4   d) 5   e) 6
Çözüm:
x elemanıdır [-3,1] için f(x) en büyük olur. X = -3 ise,
 
f(-3) =         12           = 12/4 =3 tür.
I-3-1I+I-3+3I
( Cevap B dir.)
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=