MATEMATİK
  OLASILIK İLE İLGİLİ SORU ÖRNEKLERİ
 

1. {1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinin elemanlarından rasgele seçilen iki rakam toplandığında sonucun çift sayı olması olasılığı nedir? A) 3/7 B) 3/14 C) 3/28 D) 2/7 E) 1/72. 3 kadın, 4 erkek arsından 5 kişilik bir komisyon seçilecektir. Bu komisyonda en az iki kadın bulunması olasılığı nedir?

[hide]

A) 6/7 B) 1/2 C) 1/3 D) 3/7 E) 5/73. Bir torbada 4'ü kusurlu 9 vida vardır. Çekilen 3 vidadan 2'sinin kusurlu, 1'inin sağlam çıkması olasılığı nedir?

A) 1/143 B) 5/143 C) 30/143

D) 2/13 E) 5/144. A ve B, E örnek uzayında iki olay olsun. P(A')=2/3, P(B')=3/5, ve P(A ve B)=1/4 ise, P(A'/B')=?

A) 1/3 B) 7/12 C) 7/20 D) 29/36 E) 31/365. Bir torbada 4 Siyah, 6 Beyaz top vardır. Torbadan 2 top birlikte çekiliyor. Topların farklı renkte olma olsılığı nedir?

A) 3/10 B) 2/5 C) 8/15 D) 3/8 E) 3/5

6. İki zar birlikte atılıyor. Birinci zarın 2 den büyük bir sayı geldiği bilindiğine göre, her iki zarda gelen sayıların toplamının 10 olma olasılığı nedir?

A) 3/16 B) 1/8 C) 1/6 D) 1/4 E) 5/247. 10 kişilik bir grupta 6 bayan, 4 erkek vardır. Bayanların 4 ü ve erkeklerin 3 tanesi tenis oynayabiliyor. Bu gruptan seçilen herhangi bir kişinin bayan veya tenis oynayabilen bir kişi olma olasılığı kaçtır?

A) 1/5 B) 3/10 C) 2/5 D) 4/5 E) 9/108. aralarında A ve B kişilerinin de bulunduğu 9 kişi yuvarlak bir masanın etrafına rasgele oturmuşlardır. A ile B nin yanyana oturma olasılığı nedir?

A) 1/8 B) 1/4 C) 1/2 D) 2/3 E) 3/4

9. Şekilde en küçüğünün alanı 1 br2 olan kareler vardır. Bu karelerden herhangi biri seçiliyor. Bu seçilen karenin alanının 4 br2 olma olma olasılığı kaçtır? A) 4/21 B) 2/15 C) 4/15 D) 4/13 E) 3/10

10. A torbasında 1 Kırmızı, 1 Beyaz; B torbasında 1 Kırmızı top vardır. A dan bir top alınıp B ye konuyor ve B den bir top çekiliyor. Bu çekilen topun Kırmızı olması olasılığı nedir?

A) 1/2 B) 2/3 C) 3/4 D) 1/3 E) 1/611. Bir torbada tüm iki basamaklı sayıların ayrı ayrı yazıldıkları homojen kartlar vardır. Çekilen bir kartın üzerindeki sayının 15 ile tam bölünebilmesi olasılığı kaçtır?A) 1/15 B) 2/15 C) 1/6 D) 1/5 E) 3/512. Bir sınıftaki öğrencilerin %45 i matematik, %25 i fizik, %10 u hem fizik hem de matematikten sınıflarını geçmiştir. Bu sınıftan rasgele seçilen bir öğrenci, fizikten geçmiş ise, matematikten kalmış olma olasılığı nedir?

A) 4/9 B) 7/9 C) 2/3 D) 2/5 E) 3/513. Bir torbada, renkleri dışındaki özellikleri aynı olan bilyeler vardır. Bu bilyelerin 3 ü Sarı, 4 ü Yeşil, 5 i Kırmızıdır. Torbadaki 12 bilyeden gelişi güzel 3 bilye çekiliyor. Bu bilyelerden 2'sinin Sarı, 1'inin Kırmızı olması olasılığı nedir?

A) 1/22 B) 1/11 C) 3/22 D) 19/22 E) 21/2214. Bir torbada 1 den 6 ya kadar numaralanmış 6 tane homojen bilye vardır. Çekilen bilye tekrar torbaya konuyor. Buna göre peş peşe çekilen iki bilyenin aynı bilye olma olasılığı kaçtır?

A) 1/36 B) 1/18 C) 1/9 D) 1/6 E) 1/315. Bir torbada 6 Mavi, 4 Kırmızı, 2 Beyaz bilye vardır. Çekilen bilye torbaya geri atılmak koşuluyla arka arkaya üç bilye çekiliyor. Çekilen birinci bilyenin Kırmızı, ikincinin Mavi veya Kırmızı, üçüncünün beyaz olma olasılığı nedir?

A) 7/54 B) 19/144 C) 5/108

D) 3/115 E) 7/1216. bir kutuda bulunan 20 oyuncaktan 6 tanesi bozuktur. Bu kutudan rasgele seçilen üç oyuncak üç çocuğa birer tane olmak üzere verilmiştir. Çocukların üçüne de bozuk olan oyuncak verilmiş olması olasılığı kaçtır?

A) 1/228 B) 1/114 C) 1/57

D) 1/28 E) 1/1917. Bir gişeden alınan piyango biletlerine ikramiye çıkma olasılığı 2/5 tir. Bu gişeden alınan 3 biletten ikisine ikramiye çıkma olasılığı kaçtır?

A) 3/25 B) 36/125 C) 24/125

D) 12/125 E) 3/12518. 52 kartlık oyun kağıdı destesinden 1 kart çekilecek ve bir de zar atılacaktır.

Zarın 4 den küçük ve kartın maça gelmesi olasılığı kaçtır?

A) 3/4 B) 1/4 C) 1/8

D) 1/24 E) 1/10819. Bir kutuda 5 tanesi kırmızı, 4 tanesi Siyah olan aynı büyüklükte 9 kalem vardır. Kutudan rasgele 2 kalem alındığında, ikisinin de kırmızı kalem olmaması olasılığı nedir?

A) 5/9 B) 11/18 C) 7/9

D) 13/18 E) 2/320. Bir torbada 1 den 4 e kadar numaralandırılmış 4 adet kart bulunmaktadır. Bu torbadan bir kart çekiliyor ve aynı anda bir madeni para atılıyor. Paranın tura veya torbadan çekilen karttaki sayının birden büyük olma olasılığı nedir?

A) 1/2 B) 3/8 C) 5/8 D) 7/8 E) 7/12

CEVAPLER;1-A, 2-A, 3-E, 4-E, 5-C, 6-B, 7-E, 8-B, 9-E, 10-C, 11-A, 12-E, 13-C,

14-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-C, 19-B, 20-D

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=