MATEMATİK
  OKEK-OBEB İLE İLGİLİ SORU ÖRNEKLERİ
 
1. Okek'leri 72 olan iki sayının çarpımı 432 olduğuna göre bu sayıların toplamı en küçük kaç olabilir?

A) 72      B) 64      C) 48      D) 42      E) 36

 

2.  4, 5, 6 sayılarıyla bölünebilen 2 basamaklı sayıların sayısı nedir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

 

3.  8 ile bölündüğünde 5, 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veren iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?

A) 6      B) 5      C) 4      D) 3      E) 2

 

4.  9! sayısı aşağıdakilerden hangisi ile bölünemez?

A) 12      B) 15      C) 18      D) 21      E) 26

 

5.  5a24b sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor. Bu sayı 6 ile bölündüğünde kalan "0" dır. a'nın en büyük değeri nedir? 

A) 4      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

 

6.  (3a2b4) biçiminde yazılabilen sayılardan kaç tanesi 24 ile bölünebilir? 

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

 

7.  Boyutları 6, 8 metre olan dikdörtgen biçimindeki alan karelere bölünecektir. En az kaç kare oluşturulabilir?

A) 8      B) 10      C) 12      D) 14      E) 16

 

8.  200<x<600 koşulunu sağlayan x tamsayılarının kaç tanesi 2 ve 3 ile bölünebilir? 

A) 33      B) 44      C) 66      D) 88      E) 99

 

9.  (4/5), (6/7), (8/9), (10/13) sayılarından en büyüğü en küçüğün kaç katıdır? 

A) 36/35      B) 38/35      C) 52/45     
D) 8/5         E) 7/5

 

10.  Ardışık 10 çift sayının toplamı 1230 dur. Bu sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?  

A) 4      B) 6      C) 8      D) 11      E) 33

 

11.  6x - 3 = 4y + 1 = 7z + 4  eşitliklerinde x, y, z sayma sayılarıdır. Buna göre x+y+z nin en küçük değeri nedir?  

A) 40      B) 41      C) 42      D) 43      E) 45

 

12.  a, b, c doğal sayılardır. 
      x = 15a + 22 = 16b - 9 = 20c + 7 şartını sağlayan en küçük x sayısı kaçtır?

A) 247     B) 240     C) 267     D) 230     E) 227

 

13.  Üç basamaklı abc sayısı iki basamaklı ab sayısına bölündüğünde kalan 5 tir. Buna göre;
(abc) + (ab) = 753 ise, üç basamaklı abc sayısı kaçtır?

A) 658     B) 685     C) 586     D) 865     E) 856

 


 

14. 5n . 4n+1 sayısının tam bölenlerinin sayısı 110 ise n'nin değeri nedir?

A) 14      B) 8      C) 6      D) 5      E) 4

 

15.  S = (3n.4n)/4 sayısının 40 tane tam böleni varsa S kaçtır?

A) 108     B) 144     C) 216     D) 432     E) 864

 

16.  A.B = 256  ve  obeb(A,B) = 8  ise okek(A,B) kaçtır? 

A) 8      B) 16      C) 24      D) 32      E) 40

 

17.  Boyutları 18, 24, 48 cm olan tuğlalarla hacmi en küçük olan küp oluşturulacaktır. Kaç tane tuğla gereklidir? 

A) 48      B) 72      C) 96      D) 102      E) 144

 

18.  a<b olmak üzere, obeb(a,b) = 5,
      okek(a,b) = 105 tir. Buna göre b nin değerlerinden biri hangisidir?

A) 15      B) 21      C) 25      D) 35      E) 70

 

19.  (abc) üç basamaklı sayısı 2, 3, 4, 5 sayıları ile kalansız bölünmektedir. Bu koşula uyan kaç tane sayı vardır?

A) 12      B) 13      C) 14      D) 15      E) 16

 

20.  İki basamaklı, 6 ile tam bölünebilen doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 816     B) 810     C) 784     D) 695     E) 672

 

21.  Eni 40, boyu 56 metre olan bir arsanın kenarlarına eşit aralıklarla fidan dikilmek isteniyor. Buna göre En az kaç tane fidan dikilebilir?  

A) 24      B) 36      C) 40      D) 48      E) 52

 

22.  18, 36, 54 sayılarına bölündüğünde 13 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?  

A) 229     B) 193     C) 175     D) 121     E) 108

 

23.  Boyutları 12, 16, 24 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun içine en büyük hacimli küp şeklindeki peynir tenekelerinden depoyu dolduracak sayıda konmaktadır. Deponun hacminin 1 tenekenin hacmine oranı kaçtır?   

A) 36      B) 44      C) 72      D) 96      E) 108

 

24.  Bir grup öğrenci arasında yapılan 9'arlı gruplamada 6, 12'şerli gruplamada 9, 16'şarlı gruplamada 13 öğrenci artıyor. Öğrenci sayısı 750 den az ise bu sayı en çok kaçtır? 

A) 783     B) 717     C) 798     D) 772     E) 780

 

25.  5 ile bölündüğünde 2, 7 ile bölündüğünde 4 kalanını veren ve 3 ile tam bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 3      B) 9      C) 12      D) 15      E) 18

 

26.  Boyutları 6, 9, 21 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cisim en büyük hacimli küplere ayrılırsa en az kaç küp elde edilir?  

A) 6      B) 9      C) 12      D) 18      E) 42

 


 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=